!!! AKTUALIZACE – ÚTERÝ, 24. 3. 2020 !!!

Vážení zákazníci,

Aktuální bezpečnostní situace v ČR a nařízení vlády nás nutí k udržení zavedených opatření podporujících bezosobní styk s našimi zákazníky.

S účinností od úterý 24. 3. 2020 z toho vyplývají následující pravidla:

  • Nové přípojky realizujeme pouze za předpokladu, že nám vytvoříte dostatečně bezpečné podmínky pro realizaci zakázky (zákazník i technik je vybaven rouškou či respirátorem, místnost je dostatečně vyvětraná, technik zůstává během realizace v prostoru sám, osobní kontakt je minimální), technik má právo na místě instalaci z důvodu nedostatečného zajištění bezpečných podmínek odmítnout.
  • Práce související se zajištěním provozu internetových služeb (realizace kabelových rozvodů, konfigurace domácích sítí, instalace nových Wi-Fi rozvodů, instalace IPTV, konzultace u zákazníků apod. ) jsou realizovány po předchozí konzultaci s technikem, zákazník nám musí vytvořit dostatečně bezpečné podmínky pro realizaci zakázky, technik má právo na místě realizaci zakázky z důvodu nedostatečného zajištění bezpečných podmínek odmítnout.
  • Přerušujeme přijímání veškerých hotovostních plateb a přecházíme na bezhotovostní styk.
  • Kancelář naší společnosti na adrese Křižíkova 65, Trutnov zůstává uzavřena do odvolání.

Tímto provozem chce naše společnost maximálně chránit jak naše zaměstnance, tak i Vás, zákazníky, znemožnit další šíření koronaviru na území České republiky a přitom udržet naší ekonomiku při životě.

Pro zákazníky bude stále k dispozici naše telefonní infolinka na číslech 777 719 280 / 776 258 172 / 499 949 494, která bude dostupná beze změny ve všedních dnech od 8:00 do 17:00 (pro řešení technických a platebních záležitostí) a do 20:00 (pro hlášení poruch). O víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00 (pro hlášení poruch). Stále budeme také k dispozici na e-mailové adrese .

Vyzýváme Vás však, abyste dbali zvýšené opatrnosti na Vaši bezdrátovou a zejména optickou přípojku internetu. Tedy v případě potíží, je nejlepší nás nejprve telefonicky kontaktovat a teprve po konzultaci zasahovat a dle našich instrukcí konat.

V žádném případě nepoužívejte tlačítko „RESET“ na vašich Wi-Fi routerech !!!

Neodbornými zásahy z Vaší strany by mohlo dojít k takovým změnám, které bychom nedokázali již jednoduše opravit.

Přesto se nebojte, že byste zůstali bez internetu, naprostá většina problémů je řešitelná i za současné krizové situace.

Děkujeme za pochopení.

Tým HD internet s.r.o.