Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali o změnách, které nastaly k 1.9.2021 ve společnosti SATAN s.r.o., IČ: 069 22 333, se sídlem: Maxima Gorkého 112, Kryblice, 541 01 Trutnov, jako společnosti prodávající, a ve společnosti HD internet s.r.o., IČ: 046 07 821, sídlem Křižíkova 65, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, jako společnosti kupující.

Společníci společnosti SATAN s.r.o. a společnosti HD internet s.r.o. dohodli na prodeji části závodu, která se zabývá poskytováním internetu, postupem dle § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Převodem části závodu dle kupní smlouvy uzavřené 31.8.2021, se převádí na kupující společnost HD internet s.r.o. část závodu společnosti SATAN s.r.o., která se zabývá poskytováním internetu. Veškerá práva a povinnosti ze závazkových vztahů v rozsahu převodu části závodu se tak převádějí na kupující společnost HD internet s.r.o. a tato společnost se tak jako kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem ze závazků, které k převáděné části závodu náleží a to dnem 1.9.2021.

Kupující společnost HD internet s.r.o. vstupuje do všech platných a účinných právních vztahů, týkajících se prodávané části závodu společnosti SATAN s.r.o. přímo ze zákona ke dni 1.9.2021 který je uveden v dokladu o koupi části závodu, který byl zveřejněn uložením do sbírky listin rejstříkového soudu Krajského soudu v Hradci Králové. K tomuto datu společnost HD internet s.r.o. nabývá vlastnické právo k převáděné části závodu. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné.

Vzhledem k tomu, že s prodejem části závodu přechází na kupující společnost také kompletní pracovní tým převáděné části podniku, bude Vám i ve společnost HD internet s.r.o. nadále k dispozici pan Jiří Zeman a Jiří Med. Jednateli společnosti HD internet s.r.o. jsou Ing. Veronika Fišerová a pan Bohumil Holubec, kteří vykonávali činnost jednatele ve společnosti HD internet do současné doby.

V souvislosti s nabytím vlastnického práva k převáděné části závodu si Vás tímto dovolujeme požádat, abyste od 1.9.2021 adresovali veškerou korespondenci včetně faktur na kupující společnost: HD internet s.r.o., IČ: 046 07 821, sídlem Křižíkova 65, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov.

Stávající bankovní spojení č.ú. 2601219058/2010 je od 1.9.2021 bankovním spojením kupující společnosti HD internet s.r.o.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci zákaznické linky na telefonním čísle 608 145 587 nebo 777 719 280 nebo na emailové adrese nebo

V Trutnově, dne 1. 9. 2021